Moj blog

“Priznavanje problema je pola uspeha u njegovom rešavanju.”

“Priznavanje problema je pola uspeha u njegovom rešavanju.”

Uvek imate priliku da ne budete zarobljenik prošlosti

Uvek imate priliku da ne budete zarobljenik prošlosti

Činjenica je da prošlost ima velikog uticaja na našu sadašnjost, ali da li je istina da je njen uticaj toliko jak da utiče i na našu budućnost? Odgovor je NE. Uticaj uslova u kojima smo odrastali, uticaj značajnih drugih (roditelja, braće, sestara, rođaka, vršnjaka, nastavnika,…) na...

read more

Značaj psihoterapije u svakodnevnom životu

Psihoterapija nije namenjena samo ljudima sa  psihičkim tegobama ili onima koji trenutno ne uspevaju da se samostalno izbore sa životnim izazovima. Ona je pre svega način da bolje upoznate sebe, unapredite zdravlje i svakodnevni život, kao i odnose sa drugima. Svako od nas ima jedinstven...

read more

Razvoj deteta – savet defektologa

Todorović centar Kada je vreme da se javite defektologu? Čim primetite ili posumnjate da sa Vašim detetom nešto nije u redu potrebno je javiti se defektologu. Defektolog prilikom prvog susreta nakon razgovora sa roditeljima, vrši opservaciju i procenu sposobnosti deteta u odnosu na uzrast. Nista...

read more

Emotivna bol jednako boli kao i fizička

Važno je pričati o mentalnom zdravlju. U društvu gde je razgovor o toj temi još uvek tabu, ili je pogrešno predstavljen pojam mentalnog zdravlja. Broj ljudi sa mentalnim problemima je veliki, a mnogi nemaju pristup stručnoj pomoći . Prema statističkim podacima teškoće mentalnog zdravlja su na...

read more

Samovrednovanje

Svako ima svoje dobre i loše strane. Jedini cilj svakog čoveka treba da bude da pronađe „zlatnu sredinu“ koja odgovara nama samima i koja je dobra za nas. Ta sredina treba da bude naše sigurno mesto. Bez bojazni da li je to dobro ili loše i bez potrebe da nam to neko potvrđuje ili opovrgava. Prvi korak ka samoporoceni jeste da zavoliš i prihvatiš sebe i to što sada jesi.

read more

Sujeta

Sujeta je kamen spoticanja na putu ličnog rasta i razvoja. Ona ometa kapacitete ličnosti da raste, razvija se i da se oslobodi svog ega. Sloboda od ega podrazumeva jačanje svesti da ego postoji, ali da on kao takav nije ličnost, već samo neka vrsta prizme kroz koju posmatramo svet i ljude oko...

read more

Vi nemate vaše telo, vaše telo ste vi

Iza svega u životu stoji emocija. Ona može biti pozitivna i negativna, zdrava i nezdrava. One od kojih bežite i koje potiskujete stižu vas i postaju negativne, jer vas razaraju na nesvenom nivou. Svaka emocija ima lokalizaciju u vašem telu recimo kažu da se tuga lokalizuje u plućima, potisnuti bes...

read more