Ljudi mogu svašta da urade, odreaguju na razne načine, ali zato ne mogu da odrede vaš odgovor, odnosno na vaš unutrašnji doživljaj. To je uvek u vašoj moći. Vaš odgovor je vaša odgovornost.

Znamo za izreku koga zmija ujede i gištera se plaši, medjutim gušteri su bezopasni, bar većina. Što znači da neke situacije i ako možda slične ne moraju imati isti ishod, razlog ili pak da budu motivisane lošom namerom koju mi kao takvu protumačimo. Dakle ako se plašite gušter zbog toga jer vas asocira na zmiju, stvar je vaše percepcije.

Kao odrasla osoba lepeza vaših odgovora je velika. Vaša stvarnost je je proizvod načina na koji tumačite nešto što doživite.

Spoznajom sebe, svojih slabosti, svojih mana, očekivanja, želja, potreba, spoznajom raskoraka šta radite i govorite ili kako nešto radite pruža vam mogućnost da vladate sobom a samim tim i okolnostima.

Zreo čovek prihvata i shvata da je odgovoran za percepciju sebe, sveta i drugih, kao i svojih reakcija i doživljaja, on se ne vadi na druge, ne krivi druge već je svestan svoje odgovornosti i na koji način doprinosi dobrom i lošem u sopstvenom životu. To mu daje moć da uzrok zbivanja postavi na pravo mesto, u sebi i time doprinosi svom psiho-emocionalnom plusu.

Ako umemo realistično, racionalno, razborito da sagledamo situaciju i osobu, a pre svega sebe i svoje ponašanje, život postaje jednostavniji, umanjuju se konflikti i poboljšavaju medjuljudki odnosi

Dakle ako krivite druge jer vam ne čitaju misli, jer vas nerviraju, krivi su vam zato što se osećate besno ili iznervirano, tumačite da vas neko ne voli samo zato jer niste jasno iskazali nešto a potom nije ispunio vaša očekivanja, ako reagujete burno i ne vidite da ste vi isti kao i drugi a ne da su drugi tu samo zbog vas, ako ne rešavate problem razgovorom već kujete svoje teorije, vreme je da počnete da radite na sebi.            

Koliko vladate sobom i svojim životom?