Tanja Todorović

 

Psihoterapeut, psihološki savetnik, trener razvojnih veština, master defektolog

“Reči bude osećaje, reči nas umiruju ili teraju u očaj, reči su najjače sredstvo uticaja na ljude.”

“Reči bude osećaje, reči nas umiruju ili teraju u očaj, reči su najjače sredstrvo uticaja na ljude.”

KO SU PSIHOTERAPEUTI?

Psihoterapeuti su stručnjaci iz domena mentalnog zdravlja koji su prošli složeno višegodišnje obrazovanje posle završenog fakulteta, poštuju etički kodeks i članovi su neke od profesionalnih organizacija koje superviziraju njihov rad. Kvalitet i uspešnost tretmana ne zavise toliko od terapijskog modaliteta, vrste terapije, koliko od umeća terapeuta, motivisanosti klijenta i kontakta koji se među njima realizuje. Psihoterapeuti koriste različite psihološke metode i tehnike koje podstiču lični razvoj pojedinca i pomažu u suočavanju sa životnim i razvojnim problemima, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta života.

Teme koje se najčešće obrađuju na psihoterapiji su :

Depresija

Tugovanje nakon gubitka ili suočavanje sa bolešću

Psihosomatske tegobe

Opsesivno-kompulsvni poremećaj je vid neuroze, koga karakteriše niz ponovljenih misli, ideja ili radnji, koje su prisilne. Ne izvršavanje tih radnji izaziva napetost, strah i osećaj krivice.

Socijalna anksioznost/fobija

Preterani strah od javnog nastupa, parališuća trema i stidljivost u komunikaciji sa drugim ljudima, problem sa upoznavanjem novih ljudi/emocionalnih partnera, problem sa niskim samopouzdanjem

Generalizovani anksiozni poremećaj

Bezrazložni strahovi i konstantna preterana briga

Problemi sa učenjem

Problemi sa koncentracijom, motivacijom, nedostatkom radnih navika i veština učenja…

Problemi sa odlaganjem i teškoće u donošenju odluka

Problemi sa odlaganjem i teškoće u donošenju odluka

Problemi sa besom

Hronična ljutnja, impulsivnost

Panični poremećaj i agorafobija

Strah i izbegavanje javnih mesta, trgova, skupova, javnog prevoza, tržnih centara, autoputeva,itd.

Specifične fobije

Strah od vožnje liftom, avionom, strah od insekata, pasa, ptica, krvi,itd.

Seksualna disfunkcija

Sexualna disfunkcija uzrokovana psihološkim problemima

Problemi u partnerskim odnosima

Individualni rad ili psihoterapija parova (preterana ljubomora, posesivnost, povređenost, osećanja krivice, strah od odbacivanja, odsustvo konstruktivne komunikacije sa partnerom, prevara, problem u seksualnim odnosima, emocionalni problemi nakon raskida ili razvoda

Psihološki problemi kod dece i adolescenata

Povišena anksioznost, strah od škole, emocionalne teškoće nakon razvoda roditelja, nesigurnost i nisko samopouzdanje, poremećaji u ponašanju/rizična ponašanja, problemi u učenju i motivaciji

Moj pristup

Moj pristup je psihodinamska integrativna psihoterapija po OLI metodu. To je vid dubinske psihoterapije koji se od drugih tehnika razlikuje po tome što nije zasnovan samo na pokušaju razrešenja određenog problema, rešavanja konkretne situacije, već na analizi dubljih slojeva naše ličnosti i dubljim promenama, odosno traženju uzroka. Moje formalno i neformalno obrazovanje daju mi širinu pristupa kako u radu sa decom, tako i u radu sa odraslima. Defektologija i psihoterapija jesu saveznici u rešavanju emocionalno-psiholoških i razvojnih problema. Duboko sam uverena da je svaki pojedinac svet za sebe i da svako od nas ima pravo da za sebe bira potpuno personalizovan, lični pristup, koji će mu/joj pomoći da prevaziđe teškoće koje mu/joj se nađu na životnom putu. Verujem u snagu odnosa između teraputa i klijenta, jer upravo je on ključan za uspešnost terapijskog procesa. Smatram da su terapeut i klijent ravnopravni partneri koji zapravo uče jedan od drugoga.

Naš tim

Milkica Marinkov

DEFEKTOLOG

Opširnije...

Defektolog je stručnjak koji je završio studije specijalne rehabilitacije I edukacije, čije se stečeno znanje primenjuje u kliničkoj I edukativnoj praksi. Mogu se baviti tretmanom rehabilitacije I tretmanom poremećaja ponašanja. Oba usmerenja vrše defektološku procenu I daju predlog tretmana. Oni defektolozi koji se bave rehabilitacijom  više su usmereni na problem kao što su problemi u učenju, autizam, ADHD, pervazivni razvojni poremećaj, razvojna disfazija, razvojna disgrafija, razvoj psihomotorike, tikovi, mucanje….Dok su defektolozi koji se bave poremećajem ponašanja usmereni na prevenciju rizičnog ponašanja, detekciju odnosno procenu I dijagnostikovanje rizičnih faktora I sam tretman. Najčešći oblici poremećaja ponašanja su delinkvencija, bolesti zavisnosti, poremećaji u ishrani, autodestruktivno ponašanje, samopovređivanje, agresivno ponašanje….

U našem timu imamo dva defektologa oba usmerenja sa višegodišnjim iskustvom u radu sa decom.

Jasmina Simić

LOGOPED

Opširnije...

Logoped je stručno lice koje je završilo fakultet za specijalnu rehabilitacij I edukaciju I steklo zvanje Defektolog-Logoped. Logoped se bavi prevencijom,otkrivanjem,dijagnostifikivanjem i tretmanom govorno-jezickih poremecaja. Logoped Potstice govorno- jezicki razvoj, ispravlja nepravilan izgovor glasova, bavi se problemima citanja i pisanja, problemima u ucenju, poremecajima glasa.

Tanja Kubura

PSIHOLOG

Opširnije...

Psiholog je završio studije psihologije i osposobljen je, pre svega, za rad sa zdravim ljudima. Jedan relativno uski deo njegovog rada odnosi se na ljude sa mentalnim problemima. Psiholog je osposobljen da ispituje psihičke funkcije i da da stručan sud o njihovom stanju i razvoju.  Psiholog vrši različite procene. On može da procenjuje ličnost i intelektualne sposobnosti, međuljudske odnose, radni proces, stavove. na primer, on može da ispita kako se slažu ljudi na poslu i da li njihove sposobnosti i motivacije dolaze do punog izražaja u procesu rada. On procenjuje da li je dete spremno za polazak u školu, ili za koje oblasti u učenju je posebno nadareno. Psiholog može da ispituje javno mnenje, društvene stavove. Može da daje predviđanje o ponašanju prestupnika, uspešnosti vojnika, policajaca, pilota, poštara ili šalterskog radnika, i još mnogo toga. U svom radu psiholog koristi različite instrumente i razgovor (intervju).

Ne čekajte više. Promenite Vaš život na bolje već danas