Usluge i cenovnik

Psihoterapija

Psihoterapija- individualna trajanje 60min cena 3000,00rsd

-psihoterapija dece trajanje 50min cena 3000,00rsd

-bračna, partnerska psihoterapija trajanje 75min cena 4500,00rsd

-porodična psihoterapija 90min 5200rsd

-grupna psihoterapija trajanje 120min cena po osobi 1500,00rsd

Psihološko savetovanje

Psihološko savetovanje 60min, 3000,00rsd

Psihološko savetovanje dece 45min cena 2500,00rsd

 

Iskustveno edukativne radionice za decu

Jednom mesečno po detetu 1000,00rsd 90min

Dva do četiri puta mesčno po 90min , po detetu 850,00rsd

Psihološke radionice za odrasle

120min po osobi 1500,00rsd

Psihološko testiranje trajanje zavisi od vrste testova kao I cena koja se kreće od 3000,00rds do 11.000,00rsd

Defektološka procena

60min 3000,00rsd u koliko je potrebno dva časa procene, cena je 2500,00 po času.

Kontrolna procena je 3000,00rsd

Defektološki tretman

45min 1800,00rsd

*uz mogućnost korigovanja cene za dolaske više puta nedeljno.

Trening razvojnih veština za odrasle

trajanje 4 dana po 5h , 12.000,00rsd po osobi

Logopedska procena

trajanje 45min cena 3500,00rsd

Logopedski tretman

45min 1800rsd

*uz mogućnost korigovanja cene za dolaske više puta nedeljno

 

Psihološka procena

60min 3500,00rsd

Priprema dece za polazak u školu

50min 1800rsd

Pomoć pri učenju i izradi domaćih zadataka

60min 1800,00rsd ili po potrebi deteta formiraju se određeni paketi na mesečnom nivou

Edukacija dojenja

Jednomesečna edukacija dojenja

-pet susreta po 60min, cena 10.000,00rsd

-individualni rad ili rad u paru supružnika 17.000,00rsd

-Konsultacija 30min cena 2000,00rsd

-Telefonska konsultacija 15min cena 900,00rsd

-Izlazak na teren 2500,00rsd+prevoz

Edukacije i seminari

Cena ce biti objavljena u najavi edukacije i seminara

Trening razvojnih veština za decu

trajanje 4 dana po 4h, 10.000,00rsd po detetu