Usluge i cenovnik

Psihoterapija

Psihoterapija- individualna trajanje 50min cena 3500,00rsd

-psihoterapija dece trajanje 50min cena 3500,00rsd

-bračna, partnerska psihoterapija trajanje 75min cena 6000,00rsd

-porodična psihoterapija 90min 7000rsd

-grupna psihoterapija trajanje 120min cena po osobi 1500,00rsd

Psihološko savetovanje

Psihološko savetovanje 60min, 3500,00rsd

Psihološko savetovanje dece 45min cena 3000,00rsd

 

Iskustveno edukativne radionice za decu

Jednom mesečno po detetu 1000,00rsd 90min

Dva do četiri puta mesčno po 90min , po detetu 850,00rsd

Psihološke radionice za odrasle

120min po osobi 1500,00rsd

Psihološko testiranje trajanje zavisi od vrste testova kao I cena koja se kreće od 3000,00rds do 11.000,00rsd

Defektološka procena

60min 3000,00rsd u koliko je potrebno dva časa procene, cena je 2500,00 po času.

Kontrolna procena je 3000,00rsd

Defektološki tretman

45min 1800,00rsd

*uz mogućnost korigovanja cene za dolaske više od 3 puta nedeljno.

Trening razvojnih veština za odrasle

trajanje 4 dana po 5h , 12.000,00rsd po osobi

Trening razvojnih veština za decu

trajanje 4 dana po 4h, 10.000,00rsd po detetu

Logopedski tretman

45min 1800rsd

*uz mogućnost korigovanja cene za dolaske više od 3 puta nedeljno

 

Logopedska procena

trajanje 45-60min cena 3500,00rsd

Psihološka procena

45-60min 3500,00rsd

Priprema dece za polazak u školu

45min 1800rsd

Pomoć pri učenju i izradi domaćih zadataka

45min 1800,00rsd ili po potrebi deteta formiraju se određeni paketi na mesečnom nivou

Edukacije i seminari

Cena ce biti objavljena u najavi edukacije i seminara

Vežbaonica