Usluge i cenovnik

Psihoterapija

Psihoterapija- individualna trajanje 60min cena 2800,00rsd

-psihoterapija dece trajanje 50min cena 2500,00rsd

-bračna, partnerska psihoterapija trajanje 75min cena 3900,00rsd

-porodična psihoterapija 90min 4000rsd

-grupna psihoterapija trajanje 120min cena po osobi 1300,00rsd

Psihološko savetovanje

Psihološko savetovanje 60min, 2500,00rsd

Psihološko savetovanje dece 50min cena 2500,00rsd

Iskustveno edukativne radionice za decu

Jednom mesečno po detetu 1000,00rsd 90min

Dva do četiri puta mesčno po 90min , po detetu 850,00rsd

Psihološke radionice za odrasle

120min po osobi 1500,00rsd

Psihološko testiranje trajanje zavisi od vrste testova kao I cena koja se kreće od 3000,00rds do 11.000,00rsd

Defektološka procena

60min 2200,00rsd

Defektološki tretman

60min 1500,00rsd

*uz mogućnost korigovanja cene za dolaske više puta nedeljno.

Savetodavni i vaspitni rad sa roditeljima

(psihoterapeut, pedagog, defektolog) 45min 1800rsd

Trening razvojnih veština za odrasle

trajanje 4 dana po 5h , 12.000,00rsd po osobi

Logopedska procena

trajanje 60min cena 2200rsd

Rad sa autističnom decom po modelu Bihejvioralne terapije

50min 2500rsd

Psihološka procena

60min 3200,00rsd

Priprema dece za polazak u školu

50min 1500rsd

Pomoć pri učenju i izradi domaćih zadataka

60min 1500,00rsd ili po potrebi deteta formiraju se određeni paketi na mesečnom nivou

Rad sa darovitom decom

60min 1500,00rsd

Interdisciplinarni tretman

(psihoterapeut, defektolog, predagog) na mesečnom nivou 4800,00rsd pet puta mesečno po 60min

Interdisciplinarna procena

(psihoterapeut, psiholog, defektolog, pedagog) 120-180min 5200,00rsd

Edukacije i seminari

Cena ce biti objavljena u najavi edukacije i seminara

Trening razvojnih veština za decu

trajanje 4 dana po 4h, 10.000,00rsd po detetu

Logopedski tretman

45min 1500rsd

*uz mogućnost korigovanja cene za dolaske više puta nedeljno