Nesvesni konflikti suprotstavljenih sila u nama su česti. To je onaj osećaj što mi kažu klijenti da im dodje da iskoče iz svoje kože. To je onaj osećaj koji nas drži negde gde nam nije dobro a i dalje smo tu.

Kad čovek ne razume svoje unutrašnje sukobe on teži da ih racionalizuje koristeći odbrambeni mehanizam. Recimo kad se partneri konstantno svadjaju a i dalje su zajedno. Onda iznalaze “opravdanje” zašto su i dalje u tom odnosu.

Ono što je često uzrok ovakvih nezdravih odnosa je transfer. Odnosno prenos emocija, želja, očekivanja, nerazjašnjena i nedovršena posla iz prošlost koja mogu biti vezana za neke značajne osobe iz prošlosti kao što su na primer roditelji ili sadašnjosti kao što su deca, prijatelji. Te tako ljudi dobijaju emocije koje im ne pripadaju odnosno one koje nisu zadovoljavajuće. Jer neku osobu ne vidimo realno i osećamo da nam neko nešto duguje ili da mi nekom dugujemo i da moramo biti tu gde jesmo.

Momenat kad osoba shvati da nije odgovorna za nečiju sreću osim za vlastitu, kad shvati zašto se oseća nezadovoljno zato jer “plaća” dug prošlosti, je momenat kad sledi promena. Voleti zdravo. Voleti zdravo znači prihvatiti emocije i potrebe, pa čak i ako se kose sa mšljenjem drugih. To znači shvatiti da treba da idemo napred. Najbolje što možete učiniti je početi iz početka. Promena nije ratovanje sa starim već prihvatanje novog. Uvek je pravo vreme da se uradi ono što je ispravno, razvojno.

Da li se osećate odgovornim za tudju sreću?            

Ratujete li sa prošlošću ili prihvatate sadašnjost?