Razvoj deteta – savet defektologa

Todorović centar Kada je vreme da se javite defektologu? Čim primetite ili posumnjate da sa Vašim detetom nešto nije u redu potrebno je javiti se defektologu. Defektolog prilikom prvog susreta nakon razgovora sa roditeljima, vrši opservaciju i procenu sposobnosti...

Emotivna bol jednako boli kao i fizička

Važno je pričati o mentalnom zdravlju. U društvu gde je razgovor o toj temi još uvek tabu, ili je pogrešno predstavljen pojam mentalnog zdravlja. Broj ljudi sa mentalnim problemima je veliki, a mnogi nemaju pristup stručnoj pomoći . Prema statističkim podacima teškoće...

Samovrednovanje

Samovrednovanje predstavlja način na koji vidimo sebe i koliko to što vidimo cenimo. To naše osećanje može da dođe iz spoljne sredine ili može da nastane kao posledica unutrašnjeg osećaja.Gradi se i razvija kroz iskustva sa kojima raspolažemo. Definicija idealne...

Sujeta

Sujeta je kamen spoticanja na putu ličnog rasta i razvoja. Ona ometa kapacitete ličnosti da raste, razvija se i da se oslobodi svog ega. Sloboda od ega podrazumeva jačanje svesti da ego postoji, ali da on kao takav nije ličnost, već samo neka vrsta prizme kroz koju...

Vi nemate vaše telo, vaše telo ste vi

Iza svega u životu stoji emocija. Ona može biti pozitivna i negativna, zdrava i nezdrava. One od kojih bežite i koje potiskujete stižu vas i postaju negativne, jer vas razaraju na nesvenom nivou. Svaka emocija ima lokalizaciju u vašem telu recimo kažu da se tuga...