Usamljenost

Psihološki skript koji podstiče usamljenost usredsređuje se na jednu uobičajenu misao. Ona glasi: Želim da moji društveni odnosi  budu intenzivniji i sa više smisla nego što jesu. Kao i za sve ostale negativne emocije, usamljenost je unutrašnji signal koji vam daje do...

Greške su deo našeg razvoja

Ne postoji čovek koji u životu nije napravio neku grešku, pogrešan izbor. Međutim mnogi na svoje greške gledaju kao nešto što je nedopustivo, ili se čak ne usuđuju da nešto učine da ne bi pogrešili. Za razliku od njih postoje i ljudi koji na svoje greške gledaju kao...

Postodmorna depresija

Postodmorna depresija li nešto drugo? Postodmorna depresija – depresija posle godišnjeg odmora  Uobičajena pojava je da sam odlazak na godišnji odmor predstavlja veliku promenu na koju organizam treba da se adaptira postepeno. Posle par dana  prilagođavanja,...

Naše emocije nisu pogrešne

Presosetiljiv/a si, dramiš, zašto tako reaguješ, histerišeš, uznemiravaš me, ne plači…bežanje, izbegavanje dubljih tema, tema o emocijama, dosadan/a si, ne mogu sad o tome…mnogi se u partnerskim pa i prijateljskim odnosima, ponekad I na relaciji roditelj-dete susreću...