Sujeta

Sujeta je kamen spoticanja na putu ličnog rasta i razvoja. Ona ometa kapacitete ličnosti da raste, razvija se i da se oslobodi svog ega. Sloboda od ega podrazumeva jačanje svesti da ego postoji, ali da on kao takav nije ličnost, već samo neka vrsta prizme kroz koju posmatramo svet i ljude oko sebe. Ego nije odlika nečijeg identiteta, osoba je mnogo više od ega.
Zrela ličnost shvata da je veća od ega.
Sa pozicije ega funkcionišu deca, ali i sujetne osobe koje su identifikovane sa njim, i ne vide da mogu da postoje izvan sopstvenog ega. U korenu ovakvog funkcionisanja je osećanje da vrediš onoliko koliko te druge, tebi važne osobe prihvate i „potvrde“.
Sve dok se ne oslobodi ovakvog funkcionisanja i ne sagleda sebe kao nekog ko je iznad svog ega, osoba ne može da prevlada svoju sujetu.
Prevladavanje sujete je put ka bezuslovnom prihvatanju sebe kao osobe sa sopstvenim vrednostima. Vrednostima koje zavise isključivo od vas, a ne od okoline. Kada počnete da volite bez interesa i želje da posedujete nekog i nešto, onda možete reći da ste pobedili sujetu.
Važno u prevazilaženju sujete je nastojanje da se cene vrednosti koje nisu materijalne. Da obogaćujete svoj unutrašnji svet.
Čovek ne treba da teži savršenstvu, već da zavoli sebe sa svim svojim manama i vrlinama. Da gleda na sebe kao na neponovljivu ličnost koja temeljno otkriva svoje unutrašnje lepote na putu ka svom samoostvarenju.
Za one koji se na putu ka ostvarenju svojih ciljeva, uspeha susreću sa sujetnim ljudima, rekla bih samo da na njih gledaju kao na “zdravu konkurenciju” jer očito je da u Vama vide potencijalnu opasnost i vrednost koju posedujete.
Da li se Vi susrećete sa sujetnim ljudima?
Kako sa njima izlazite na kraj?
#psihoterapijazrenjanin #sujeta #uspeh @todorovic_centar @www.psihoterapijazrenjanin.com
Skills

Posted on

18.09.2021.

Submit a Comment