Iza svega u životu stoji emocija. Ona može biti pozitivna i negativna, zdrava i nezdrava. One od kojih bežite i koje potiskujete stižu vas i postaju negativne, jer vas razaraju na nesvenom nivou. Svaka emocija ima lokalizaciju u vašem telu recimo kažu da se tuga lokalizuje u plućima, potisnuti bes u jetri, mišićne tenzije su sklop više emocija koje su različito lokalizovane i grade mišićni oklop bolkade… ignorisanje granica mogućnosti da možete sve i da ste jaki, je samo privid i vodi ka izgaranju, jer telo suptilno šalje signale ili vodi u bolest.

Ako ne prepoznate emocije, ne proživite, ne oslobodite one će uticati na vaše fizičko zdravlje, svakodnevno funkcionisanje i to utiče na kvalitet vašeg života. Unutrašnje emocionalne blokade vas sprečavaju u ispoljavanju vaše autentičnosti a to vas sprečava u gradjenju odnosa sa drugima i sa samim sobom. Psiha i telo su nerazdvojni kad radimo sa psihom radimo i sa telom, obe sfere su značajne. Svaka psihička teškoća se manifestuje u telu. Kad postanete svesni šta osećate, gde i kako je put do balansa. Telo je energetska osnova ličnosti, često ljudi idu kod lekara, piju lekove, pa promene lekara i lekove, ili se simptom premesti na drugi organ ili deo tela, a dijagnoza izostane ili nema boljitka, a traženje odgovora traje u nedogled. Sve te telesne senzacije i promene koje doživljavate imaju svoju emocionalnu osnovu. Dakle emocije imaju telesnu komponentu.

Kroz psihoterapijski rad stičete uvid o poreklu vašeg problema, leči se uzrok a ne posledica. Proradjivanje svih problema je put ka dostizanju optimalnog funkcionisanja. Postoje razne tehnike za oslobadjanje telesnih blokada i povećanje telesne svesnosti o telesnim senzacijama kako telo reaguje na stres, emocije. Telesna psihoterapija je usmerena na otkalnjanje prepreka koje zaustavljaju razvoj ličnosti.

Vi nemate telo, vaše telo ste vi. Što bi značilo da sami stvarate problem i sami možete sebi pomoći.

Kako se nosite sa emocijama, da li su vam oni korisni protivnik?            

Znate li uzrok svojih tegoba?