Todorović centar

Kada je vreme da se javite defektologu?

Čim primetite ili posumnjate da sa Vašim detetom nešto nije u redu potrebno je javiti se defektologu.

Defektolog prilikom prvog susreta nakon razgovora sa roditeljima, vrši opservaciju i procenu sposobnosti deteta u odnosu na uzrast. Nista niste izgubili ukoliko ste dosli, a ispostavi se da je Vaša sumnja neopravdana. Ukoliko utvrdimo da razloga za sumnju nema, i dalje smo tu, kao savetodavna i edukativna podrška roditeljima i neurotipične dece i dece sa poteškoćama u razvoju. Medjutim, ukoliko se pokaze da je Vaš dolazak bio opravdan, neophodno je što ranije početi sa tretmanima kako bi se dete stimulisalo i kako bi se podsticao dalji pravilan razvoj, odnosno otklanjanje ili korigovanje detektovane smetnje. Mnogo je veća greška ne obratiti se, nego se javiti preventivno.

Koje su to najčešći razlozi javljanja defektologu?

Motorna, intelektualna, jezička, i emocionalna sfera funcionisanja kod deteta se razvijaju nadopunjujući jedna drugu. Ukoliko je jedna od njih usporenog razvoja javlja se disharmonija u razvoju ili neki od prožimajućih razvojnih poremećaja. Razlozi za javljanje mogu biti:

  • dete rođeno sa nekim faktorom rizika ili kad iz nekog razloga razvoj deteta ne teče uobičajnim tokom,
  • motornog razvoja,
  • kada dete ima problem sa finom motorikom i grafomotorikom,
  • kašnjenje govorno-jezičkog razvoja,
  • kada dete ima problem sa čitanjem i/ili pisanjem,
  • kada dete ima problem sa učenjem,
  • kašnjenje socio-emocionalnog razvoja (npr. dete ne uspostavlja kontakt očima, ne odaziva se na ime, igra se svodi na igranje samo sa delovima igračaka i to traje duži vremenski period, stalno ponavljanje istog pitanja ili fraza…),
  • kada je vaše dete rođeno sa nekim sindromom koji utiče na razvoj deteta,
  • kada se kod deteta sumnja na poremećaj iz spektra autizma.
  • želja roditelja da dete bude uključeno u kreativne radionice koje stimulišu razvoj dece na ranom uzrastu i priprema ih za dalje školovanje.


Defektolog  je stručnjak koji posmatra stanje detata prouzrokovano razvojnim smetnjama i sprovodi tretman stimulišući razvoj deteta u domenu kognicije, motorike, govora, emocije i socijalizacije. Tretman sprovodi kroz igru i stvara uslove da ono usvaja znanja i veštine, koje će im život učiniti kvalitetnijim. U svom radu daje savete roditeljima, kako i na koji način mogu sami da pomognu svojoj deci. Kada odvedete dete kod defektologa ne znači automatski da otpočinjete sa tretmanima. Možete dobiti samo smernice šta raditi, koliko i kako stimulisati dete, pratiti razvoj,ili kog drugog stručnjaka konsultovati. Pogrešno je uverenje da defektolozi rade samo sa decom/odraslima sa smetnjama u razvoju, defektolozi rade i sa decom i odraslima tipične populacije.

Milkica Marinkov

master defektolog oligofrenolog