Jedna od čestih tema, problema je što mnogi dodju na terapiju, savetovanje želeći da nešto promene sad i odmah. Kad se suoče sa činjenicom da to što je njihov problem nije tako ni nastalo, tog momenta se stiče uvid da ste mnoge stvari radili pogrešno, gurali pod tepih, čekali, govorili ima vremena a onda vas vreme sustigne.

Da vreme će uvek postojati, naravno, medjutim postoje i prilike i postoji vreme, retko ih čovek sreće zajedno. Čekajući vreme izgubite priliku, čekajući priliku izgubite vreme.
Zato ne gubite ni vreme ni priliku, učinite ono što je ispravno za vas, jer niko ne hoda u vašim cipelama. Pre ili kasnije uspe je onaj čovek koji u startu misli da nešto može.

Šta Vi čekate?